Psychic Medium Consult

Niet moeten maar willen

Als ik de Skype-verbinding opstart, zijn haar sprankelende ogen die mij het eerst opvallen. Wat een levenslust! Ze heeft een prachtig accent en een heerlijke lach. Een fijn mens. Daadkrachtig en gelukkig.

Toch heeft ze behoefde aan een consult. Het is niet altijd wat het lijkt. Dat weet ik, toch frappeert mij dat telkens weer als ik zo’n blij hoofd op het scherm zie. Als ik invoel bij haar, merk ik dat er welzeker dingen spelen. Zoals ik altijd zeg; ‘ik begin met wat ik het eerst voel en merk en bij het eind van het consult zijn, als het goed is, al jouw vragen beantwoordt. Zo niet, dan krijg je alle ruimte ze alsnog te stellen’.

We lopen langs haar werk, de keuzes die daar liggen, de mogelijkheden. Haar karakter, haar pijnpunten. Haar kwaliteiten die ze op zoveel manieren kan inzetten. We komen terecht bij haar gezin. De kinderen. Hoe ze is als moeder en hoe hoog daar de lat door haar wordt gelegd. Als ik uitgesproken ben, laat ik een stilte vallen. Geef ik haar de ruimte om alles te laten bezinken. Daarna vraag ik naar haar vragen. Eigenlijk heeft ze die niet. Wel spreken we wat na. Ze vertelt dat het veel is, wat ze afgelopen 45 minuten heeft gehoord. Dat het fijn is dat er dingen zijn verduidelijkt en dat ze nu dingen helderder ziet. Dan komen er toch nog vragen. Die met name gaan over dingen die ‘moeten’.

Ik leg uit dat wij mensen vaak vooral luisteren naar het hoofd. Het hoofd schreeuwt in jouw oren wat je allemaal moet, wat verstandig is en ‘hoort’. De ziel, jouw ware ik, jouw buikgevoel, fluistert. Zij vertelt je waar jouw echte behoeftes liggen. De ziel geeft aan wat je ècht wil. Eigenlijk is het juist goed om daar naar te luisteren. Dat is best moeilijk want ze fluistert. Daar mag je echt tijd en aandacht aan geven. Om te luisteren naar wat wil ik? Niet naar wat moet ik?

Het raakt haar, dat is duidelijk. Deze zin, van moeten naar willen is de kern, de reden, van dit consult. Van moeten naar willen. Luisteren naar je ziel.